FATURALAR VE İRSALİYELER

İrsaliye; genelde satıcı tarafından hazırlanan bir belgedir ve içerisinde bir malın satış işleminden sonra elde edilen bedelin tutarını içerir. İrsaliyeler herhangi bir malın ya da ürünün satış işleminden sonra verilen bir belge türüdür. İrsaliye şeklinde düzenlenen belgelerin üzerinde bazı bilgilerin bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Eğer bulunması zorunlu olan bilgilerden herhangi biri eksik ise irsaliye belgesi geçersiz sayılacaktır. Fatura ise verilen hizmet ya da yapılan işin karşılığında alacaklının ödemesi gereken tutarı gösteren belgedir. Faturanın düzenlenmesi ise zorunludur.  İrsaliyeli fatura sayesinde ise sevk irsaliyesi ve faturanın ayrı ayrı düzenlenmesine gerek yoktur. İrsaliye faturada hem sevk irsaliyesinde hem de faturada bulunması gereken bilgiler birlikte yer almalıdır. Fatura irsaliye ile iki belge yerine tek bir belge düzenleyerek hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edebilirsiniz. İrsaliyeli fatura aynı zamanda minimum 3 nüsha halinde düzenlenmesi gerekir. 3 nüshadan daha az sayıda düzenlenen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemiş niteliğinde olacaktır.

 

FATURA VE İRSALİYE ÇEŞİTLERİ

Açıklayıcı nitelikte bir belge olan ve satış işleminden elde edilen miktarı gösteren irsaliyeler, ticaret ile uğraşan kişiler açısından bir ihtiyaç niteliğindedir. İrsaliye defterlerini 2 nüsha ve 3 nüsha halinde bulabilirsiniz. Oldukça sık tercih edilen otokopili fatura defteri ve otokopili irsaliye defteri de bulunmaktadır. Emisyonlu bir kağıt türü olan otokopili kağıt en çok fatura ve irsaliye belgelerinde kullanılmaktadır. Kendinden kopyalı olan bu kağıt türünde yazı yazıldığında başka bir kopya kağıdına gerek olmaksızın yazılan yazı alt nüshaya geçer. Otokopili kağıtta da nüsha sayısına göre ayrım bulunmaktadır. Bir diğer defter türü ise ambar defteridir. Ambar defteri nedir sorusuna verilecek en kısa cevap ise; depolarda, işletenler ile nakliye ambarları tarafından ayrıca tutulan bir defter türü demek olacaktır. Ambar defteri yasa ile belirtilmiş olup içinde bulunması gereken bilgiler belirtilmiştir.

 

FATURA VE İRSALİYE FİYATLARI

Ticari alanda iş yapan birçok kişi bulunmaktadır. Hem işleri gereği hem de yasalar gereği bu kişiler belli belgeler tutmak zorundadır. Bu belgelerden olan irsaliye ve faturalar ise seçenekleriyle birlikte Kaya Kırtasiye ‘de bulunmaktadır. Eğer siz de irsaliye ve fatura bakıyorsanız kayakirtasiye.com ile doğru adrestesiniz!